BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CSS VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE

(Bảng giá dịch vụ chưa bao gồm VAT áp dụng từ tháng 8 năm 2019)

Hạng mục Mô tả Giá Ghi chú
Cấu hình web

👉 Chỉnh sửa các trang web theo giao diện mẫu sẵn có

👉 Chỉnh sửa các trang web trên mobile

👉 Làm các Banner theo mẫu có sẵn trên giao diện

👉 Nhập liệu mẫu

👉 Nhập tin tức mẫu

👉 Cung cấp tài liệu hướng dẫn quản trị web

1.000.000 đ/lần

👉 Ngoài những nội dung nêu trên WebPlus có thể phí theo mức phí thỏa thuận

👉 Các màn hình hỗ trợ mobile Ipad các kích cỡ, ĐT Samsung, Iphone v.v sản xuất sau năm 2016

👉 Nhập dữ liệu mẫu tối đa 5 danh mục và 30 sản phẩm, 10 tin tức

Trang chủ Chính sửa trang chủ theo giao diện đã có 200.000 đ/lần Trên destop và mobile
Trang danh mục Chỉnh sửa các trang danh mục sản phẩm, tin tức theo giao diện mẫu 150.000 đ/lần Trên destop và mobile
Trang chi tiết sản phẩm Chỉnh sửa trang chi tiết sản phẩm theo mẫu có sẵn 120.000 đ/lần Trên destop và mobile
Trang chi tiết tin tức Chỉnh sửa trang chi tiết tin tức theo mẫu giao diện sẵn có 120.000 đ/lần Trên destop và mobile
Chỉnh sửa trang khác Chỉnh sửa các trang khác trang bản đồ, giỏ hàng .v.v 100.000 đ/lần Trên destop và mobile
Cài đặt các tiện ích Cài đặt các tiện ích Chat, nút gọi điện thoại v.v 50.000 đ/lần Lần đầu gửi tài liệu và hỗ trợ
Dịch vụ vẽ Banner Dịch vụ vẽ banner bộ (03 banner) 200.000 đ/lần Vẽ 01 banner 80.000 đ

Gói cơ bản:

👉 Vẽ tối đã 05 banner

👉 Up tối đa 10 sản phẩm đầy đủ thẻ SEO

👉 Up tối đa 08 tin tức đầy đủ thẻ SEO

👉 Post tối đa 10 bài trên Facebook

👉 Tạo và chia sẻ bài viết trên TK Instantgram..

👉 Cài đặt phần mềm Chat, Google Analytics...

1.000.000 đ/tháng Ký hợp đồng tối thiểu 3 tháng
Dịch vụ quản trị website

Gói nâng cao:

👉 Vẽ tối đã 08 banner

👉 Up tối đa 20 sản phẩm đầy đủ thẻ SEO

👉 Up tối đa 20 tin tức đầy đủ thẻ SEO

👉 Post tối đa 10 bài trên Facebook

👉 Tạo và chia sẻ bài viết trên TK Instantgram..

👉 Cài đặt phần mềm Chat, Google Analytics...

1.500.000 đ/tháng Ký hợp đồng tối thiểu 3 tháng

Gói hỗ trợ SEO:

👉 Vẽ tối đã 10 banner

👉 Up tối đa 30 sản phẩm đầy đủ thẻ SEO

👉 Up tối đa 30 tin tức đầy đủ thẻ SEO

👉 Post tối đa 10 bài trên Facebook

👉 Tạo và chia sẻ bài viết trên TK Instantgram..

👉 Cài đặt phần mềm Chat, Google Analytics...

👉 Hỗ trợ SET UP các chiến dịch quảng cáo Adwords

👉 Chia sẻ tối đa 10 link/ tháng trên các Group

1.000.000 đ/tháng Ký hợp đồng tối thiểu 3 tháng
Thiết kế giao diện theo yêu cầu Tư vấn bố cự giao diện, mày sắc và hiệu ứng trên site có sẵn 3.000.000 đ/bộ ký hợp đồng
Thiết kế giao diện theo bàn giao CSS Tư vấn vẽ cắt CSS và bàn giao trọn bộ giao diện 6.000.000 đ/bộ ký hợp đồng
  • Bảo kim
  • FPT data
  • Smartlink
  • Go Daddy.com
  • Ngân lượng
Google+