Bảng giá dịch vụ nâng cấp giao diện, website

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CSS VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE

(Bảng giá dịch vụ chưa bao gồm VAT áp dụng từ tháng 8 năm 2019)

Hạng mục Mô tả Giá Ghi chú
Cấu hình web

👉 Chỉnh sửa các trang web theo giao diện mẫu sẵn có

👉 Chỉnh sửa các trang web trên mobile

👉 Làm các Banner theo mẫu có sẵn trên giao diện

👉 Nhập liệu mẫu

👉 Nhập tin tức mẫu

👉 Cung cấp tài liệu hướng dẫn quản trị web

1.000.000 đ/lần

👉 Ngoài những nội dung nêu trên WebPlus có thể phí theo mức phí thỏa thuận

👉 Các màn hình hỗ trợ mobile Ipad các kích cỡ, ĐT Samsung, Iphone v.v sản xuất sau năm 2016

👉 Nhập dữ liệu mẫu tối đa 5 danh mục và 30 sản phẩm, 10 tin tức

Trang chủ Chính sửa trang chủ theo giao diện đã có 200.000 đ/lần Trên destop và mobile
Trang danh mục Chỉnh sửa các trang danh mục sản phẩm, tin tức theo giao diện mẫu 150.000 đ/lần Trên destop và mobile
Trang chi tiết sản phẩm Chỉnh sửa trang chi tiết sản phẩm theo mẫu có sẵn 120.000 đ/lần Trên destop và mobile
Trang chi tiết tin tức Chỉnh sửa trang chi tiết tin tức theo mẫu giao diện sẵn có 120.000 đ/lần Trên destop và mobile
Chỉnh sửa trang khác Chỉnh sửa các trang khác trang bản đồ, giỏ hàng .v.v 100.000 đ/lần Trên destop và mobile
Cài đặt các tiện ích Cài đặt các tiện ích Chat, nút gọi điện thoại v.v 50.000 đ/lần Lần đầu gửi tài liệu và hỗ trợ
Dịch vụ vẽ Banner Dịch vụ vẽ banner bộ (03 banner) 200.000 đ/lần Vẽ 01 banner 80.000 đ
 

Gói cơ bản:

👉 Vẽ tối đã 05 banner

👉 Up tối đa 10 sản phẩm đầy đủ thẻ SEO

👉 Up tối đa 08 tin tức đầy đủ thẻ SEO

👉 Post tối đa 10 bài trên Facebook

👉 Tạo và chia sẻ bài viết trên TK Instantgram..

👉 Cài đặt phần mềm Chat, Google Analytics...

1.000.000 đ/tháng Ký hợp đồng tối thiểu 3 tháng
Dịch vụ quản trị website

Gói nâng cao:

👉 Vẽ tối đã 08 banner

👉 Up tối đa 20 sản phẩm đầy đủ thẻ SEO

👉 Up tối đa 20 tin tức đầy đủ thẻ SEO

👉 Post tối đa 10 bài trên Facebook

👉 Tạo và chia sẻ bài viết trên TK Instantgram..

👉 Cài đặt phần mềm Chat, Google Analytics...

1.500.000 đ/tháng Ký hợp đồng tối thiểu 3 tháng
 

Gói hỗ trợ SEO:

👉 Vẽ tối đã 10 banner

👉 Up tối đa 30 sản phẩm đầy đủ thẻ SEO

👉 Up tối đa 30 tin tức đầy đủ thẻ SEO

👉 Post tối đa 10 bài trên Facebook

👉 Tạo và chia sẻ bài viết trên TK Instantgram..

👉 Cài đặt phần mềm Chat, Google Analytics...

👉 Hỗ trợ SET UP các chiến dịch quảng cáo Adwords

👉 Chia sẻ tối đa 10 link/ tháng trên các Group

1.000.000 đ/tháng Ký hợp đồng tối thiểu 3 tháng
Thiết kế giao diện theo yêu cầu Tư vấn bố cự giao diện, mày sắc và hiệu ứng trên site có sẵn 3.000.000 đ/bộ ký hợp đồng
Thiết kế giao diện theo bàn giao CSS Tư vấn vẽ cắt CSS và bàn giao trọn bộ giao diện 6.000.000 đ/bộ ký hợp đồng

Viết bình luận

Yêu cầu tư vấn

  • Bạn chỉ cần gửi thông tin yêu cầu, chúng tôi sẽ liên lạc ngay để tư vấn với bạn. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.
Google+