Qui trình SEO từ khóa của Web+

Quy trình dịch vụ SEO

SEO - Tối ưu website không phải là một quy trình đảm bảo làm tuần tự theo từng bước hay thực hiện chính xác các bước đó là sẽ thành công. Mỗi website lại cần có một Giải pháp tối ưu hóa riêng. Mặc dù Quy trình SEO được phát triển bởi ACRO đã đạt được thành công và có thời gian để kiểm chứng nhưng với mỗi website, chúng tôi sẽ có chiến lược tối ưu riêng dựa trên những tư vấn của đội ngũ kỹ thuật.

Dưới đây là các bước chi tiết của Quy trình SEO:

Phần 1: Phân tích website

Bước 1 Quy trình SEO - Lấy thông tin, yêu cầu của Khách hàng:

Một bản câu hỏi sẽ được gửi cho KH giúp chúng tôi nắm bắt được các yêu cầu của KH và sẽ có những kế hoạch tư vấn tốt nhất.

Bước 2 Quy trình SEO - Hẹn gặp tư vấn, tìm hiểu nhu cầu:

(Thường sau 1-2 ngày sau khi nhận được bản SEO Questionaire - không nhất thiết phải hoàn thành bản SEO Questionaire rồi mới gặp tư vấn.)

1. Giới thiệu về công ty, SEO.
2. Tóm tắt các bước SEO sẽ áp dụng cho KH.
3. Xác định các công việc cụ thể sẽ tiến hành trên một số trang nhất định.
4. Trả lời các câu hỏi KH, thiết lập mục tiêu với KH.

Bước 3 Quy trình SEO - Phân tích cấu trúc website:

(Trong vòng 1-5 ngày sau khi nhân được bản SEO questionnaire)

Đặc biệt chú ý đến:

A. Rewrite URL:

1. Rewrite URL cho các site viết bằng Php
2. Rewrite URL cho các site viết bằng Aspx.

B. Các vấn đề về Code:

1. Kiểm tra xem mã HTML có tuân thủ các tiêu chuẩn của W3C
2. Đánh giá các mã Java sử dụng trong website.
3. Đánh giá các mã CSS ứng dụng trong website.
4. Đánh giá việc sử dụng các ứng dụng Media trong website
5. Đề xuất phương án Giảm dung lượng website, giữ ở mức nhỏ nhất có thể (<100KB)

C. Các vấn đề trong thiết kế:

1. Vấn đề Redirect 301: Đảm bảo site www.domain.com được redirect về domain.com hoặc ngược lại.
2. Ứng dụng Footer.
3. Ứng dụng Sitemap.
4. Tạo các liên kết link giữa các trang bên trong website.
5. Sử dụng AnchorText
6. Đề xuất Thiết kế, xây dựng lại website nếu cần thiết.

Bước 4 Quy trình SEO - Phân tích từ khóa:

Thực hiện trong vòng 1-5 ngày sau khi hoàn thành phân tích cấu trúc web.

1. Tìm kiếm các từ khóa dựa trên các từ khóa chính của khách hàng và nghiên cứu của các đối thủ cạnh tranh.
2. Tư vấn cho Khách Hàng 20 từ khóa ưu tiên hàng đầu khi phát triển*

Bước 5 Quy trình SEO - Phân tích cạnh tranh:

(Trong vòng 2 ngày sau khi có bản phân tích từ khóa)

1. Số lượng backlink từ Google, Yahoo.
2. Chất lượng của các backlink.
3. Mức độ tối ưu của website.
4. Số trang được google index
5. Có ứng dụng các kỹ thuật SEO bị cấm**

Bước 6 Quy trình SEO - Gửi báo giá, thống nhất chi phí:

Làm việc với khách hàng thống nhất từ khóa, thống nhất pages sẽ tối ưu, chi phí.

Phần 2: Thực hiện tối ưu:

Bước 7: Đề xuất kế hoạch Tối ưu website:

(Sau 5 ngày khi hoàn thành bản phân tích từ khóa)

1. Đề xuất kế hoạch tối ưu các webpages đã được chọn.
2. Đề xuất tạo Pages mới cho những từ khóa có ưu thế hoặc từ khóa chưa có nhiều nội dung website hoặc phát triển tốt hơn trong một page khác.

Bước 8: Tối ưu nội dung website:

1. Tối ưu thẻ Meta: Keywords, Page titles, Descriptions.
2. Tối ưu nội dung website.
3. Tối ưu hình ảnh trong website.
4. Xây dựng bài viết và Internal Link trong website.

Bước 9: Tiến hành xây dựng link liên kết.

Lập danh sách các website, lên nội dung trao đổi, liên kết website.

Bước 10: Báo cáo, đề xuất.

  • Báo cáo hàng tháng về vị trí các từ khóa đã phát triển, công việc đã thực hiện, đề xuất.
  •  Báo cáo chi tiết tổng hợp về SEO hàng tháng đi kèm với đề xuất phát triển. (Báo cáo không kèm hợp đồng - Là phần thêm vào nếu khách hàng có yêu cầu.)
  • Hướng dẫn khách hàng quản lý, tự phát triển.

Lưu ý:

  • Mục tiêu của chúng tôi là phát triển nhiều từ khóa khác nhau để website đạt được vị trí vững chắc trên Google.
  • Check website cloaking - kiểm tra sự khác nhau giữa Size lưu trong trình duyệt và Size lưu trong Google Cache.

Viết bình luận

Yêu cầu tư vấn

  • Bạn chỉ cần gửi thông tin yêu cầu, chúng tôi sẽ liên lạc ngay để tư vấn với bạn. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.
Google+